Doručovanie zásielok

OTÁZKA

Doručovanie zásielok

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa poštovej zásielky od exekútora. Považuje sa zásielka za doručenú i po troch dňoch od uloženia na pošte, aj keď sa týka fyzickej osoby - podnikateľa, ktorý však živnosť zrušil začiatkom roku 2015? Teda, exekúcia sa týka jeho živnostenskej činnosti. Čo v prípade, keď je zásielka na pošte uložená 18 dní a po jej vrátení exekútorovi, považuje sa aj vtedy za doručenú? Mal som pôžičku a teraz mám exekúciu. Ďakujem.

ODPOVEĎ

Doručovanie zásielok

Doručovanie zásielok a fikcia doručenia závisí od toho  o aký dokument ide. Niekedy nie je možné náhradné doručovanie - napríklad pri upovedomení o začatí exekučného konania. Vtedy platí, že aj keď sa dlžník o zásielke nedozvie, nepovažuje sa za doručenú. 

Exekútor ale môže ustanoviť opatrovníka na doručovanie alebo využit doručovanie prostredníctvom polície.


Odpovedal: JUDr. Milan Ficek, advokát, Bratislava
www.ficek.sk


Chceli by ste zmluvu skontrolovať?

JUDr. Milan Ficek
JUDr. Milan Ficek
Advokát
Advokátska kancelária Ficek & Ficeková
Sídlo: Žilinská 14, 81105 Bratislava

Reklama