Vytvorte si vlastnú zmluvu o pôžičke rýchlo a správne

Zmluva o pôžičke a úroky

Ustanovenie § 568 Občianskeho zákonníka umožňuje pri peňažnej pôžičke dohodnúť úroky. Úrok je potrebné odlišovať od úroku z omeškania. Vo vzore zmluvy o pôžičke na tejto stránke je obsiahnutá možnosť účastníkov dohodnúť sa na úroku (odmene za požičanie peňazí). Výška úrokov, ktoré možno dohodnúť, nie je zákonom exaktne limitovaná, čo však neznamená, že zmluvné strany si v zmluve o pôžičke môžu dohodnúť akúkoľvek výšku úrokov.

Občiansky zákonník stanovuje, že výška úrokov v zmluve o pôžičke nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi (podľa § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Úrok je v rozpore s dobrými mravmi, ak dohodnuté úroky presiahnu úrokovú mieru poskytovanú peňažnými ústavmi v čase uzavretia dohody.

Zmluva o pôžičke - vzor na stránke www.zmluvaopozicke.sk obsahuje možnosť účastníkov dohodnúť si úrok a to buď vo forme konkrétnej sumy alebo percent. V odseku zmluvy o pôžičke, ktorý upravuje odmenu za poskytnutie pôžičky (úrok) je potrebné doplniť aj výšku koncovej sumy, ktorú musí dlžník uhradiť v čase splatnosti.