Postupoval exekútor správne

OTÁZKA

Postupoval exekútor správne

Dobrý deň, chcela by som sa vás opýtať, či exekútor postupoval správne, ak mi jeden deň zablokoval účet za pôžičku, druhý deň poslal do zamestnania dohodu o zrážkach a až na tretí deň mi prišlo vyrozumenie o začiatí exekúcie. Nemal by počkať, kým sa nepodajú námietky v 14-dňovej lehote? Je to správne? Ďakujem.

ODPOVEĎ

Postupoval exekútor správne

Dobrý deň, exekútor Vám môže najskôr zablokovať účet. Potom Vám ale musí doručiť upovedomenie o začatí exekúcie. Ak toto upovedomenie nie je možné doručiť, potom ho doručuje aj opakovane a aj cez políciu. Upovedomenie o začatí exekúcie sa musí doručiť do vlastných rúk bez ohľadu na to, či ide o dlh z pôžičky. Ihneď je potrebné podať námietky v lehote 14 dní od doručenia. Ak tieto námietky nepodáte alebo budú zamietnuté, potom je možné pokračovať v exekúcii. 

Exekútor v tomto prípade nepostupoval správne.


Odpovedal: JUDr. Milan Ficek, advokát, Bratislava
www.ficek.sk


Chceli by ste zmluvu skontrolovať?

JUDr. Milan Ficek
JUDr. Milan Ficek
Advokát
Advokátska kancelária Ficek & Ficeková
Sídlo: Žilinská 14, 81105 Bratislava

Reklama