Začali exekúciu bez výzvy veriteľa

OTÁZKA

Začali exekúciu bez výzvy veriteľa

Dobrý deň, včera mi bol doručený príkaz na začatie exekúcie. Suma na vymoženie je 504.21 eur s ročným úrokom z omeškania 6 percent ročne z sumy 504.21 eur, a to od 10.06. do 26.1., v celkovej výške 291.42 eur. Predbežné náklady exekúcie sú 246.00 eur. Po prvé, nikto ma desať rokov neinformoval o tom, že je voči mne vedený nejaký dlh. Po druhé, upomienka mi prišla len do práce, nie domov. Medzitým som menil priezvisko podľa matky z osobných dôvodov. Toto všetko voči mne rieši Všeobecná zdravotná poisťovňa. Dnes idem to riešiť, chcem sa však opýtať, či desať rokov nie je príliš dlhá doba na to, aby mi neboli doručené žiadne upomienky a ďalej, či s tým ešte môžem niečo urobiť. Ďakujem za Váš čas.

ODPOVEĎ

Začali exekúciu bez výzvy veriteľa

Dobrý deň, ako advokát by som Vám rád poradil, ako postupovať v prípade, že ste sa dostali do exekúcie z dôvodu dlhu voči prvej stavebnej sporiteľni. Nakoľko majú exekučný titul, znamená to, že muselo prebehnúť súdne konanie, v ktorom súd rozhodol o tom, že ste povinná zaplatiť dlh.

Ak ste nemali vedomosť o súdnom konaní, potom je potrebné podať odvolanie proti rozhodnutiu súdu, nielen namietky proti exekúcii. Odvolanie musí byť podané do 15 dní od doručenia rozhodnutia súdu.

V odvolaní musíte uviesť dôvody, pre ktoré si myslíte, že súdne rozhodnutie je nesprávne alebo nezákonné.

Napríklad, že ste neboli riadne predvolaná na súdne pojednávanie, že ste neboli informovaná o svojich právach a povinnostiach, že ste neboli schopná sa hájiť alebo predložiť dôkazy. Za 10 rokov je to dosť dlhá doba.

Otázne je, či nemali problém s tým, že nepoznali Vašu adresu - najmä ak ste ju nemali evidovanú.

 

V takom prípade by sa mohlo jednať o porušenie zásady kontradiktórnosti a spravodlivého procesu. Ak by sa podarilo dokázať, že ste neboli riadne doručená a že ste nemohli účinne brániť svoje práva a záujmy pred súdom, potom by sa mohlo dosiahnuť zrušenie exekučného titulu a vrátenie veci na nové pojednávanie.

 

Toto by Vám dalo možnosť vyvrátiť nárok prvej stavebnej sporiteľni na zaplatenie dlhu alebo sa dohodnúť na splátkovom kalendári. Ak by ste potrebovali ďalšiu právnu pomoc alebo zastupovanie pred súdom alebo exekútorom, neváhajte ma kontaktovať.


Odpovedal: JUDr. Milan Ficek, advokát, Bratislava
www.ficek.sk


Chceli by ste zmluvu skontrolovať?

JUDr. Milan Ficek
JUDr. Milan Ficek
Advokát
Advokátska kancelária Ficek & Ficeková
Sídlo: Žilinská 14, 81105 Bratislava

Reklama